Tuesday, 26/10/2021 - 15:55|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Trung Thành

BÁO CÁO TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI 2021

BÁO CÁO
Việc tổ chức thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

Thực hiện công văn số: 740/CV-PGDĐT ngày 27/9/2021 của phòng GDĐT Thị xã Phổ Yên về việc Hướng dẫn tổ chức Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2021.

Thực hiện kế hoạch số       /KH-THCSTrT ngày 27/9/2021 Kế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 của trường THCS Trung Thành;

 Trường THCS Trung Thành  báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 của trường như sau:

PHÒNG GDĐT THỊ XÃ PHỔ YÊN

TRƯỜNG THCS TRUNG THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /BC-THCSTrT

Trung Thành, ngày 9 tháng 10 năm 2021

 

BÁO CÁO
Việc tổ chức thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

Thực hiện công văn số: 740/CV-PGDĐT ngày 27/9/2021 của phòng GDĐT Thị xã Phổ Yên về việc Hướng dẫn tổ chức Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2021.

Thực hiện kế hoạch số       /KH-THCSTrT ngày 27/9/2021 Kế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 của trường THCS Trung Thành;

 Trường THCS Trung Thành  báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 của trường như sau:

I. THUẬN LỢI KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi:

-  Cán bộ, giáo viên, nhân viên  và  học sinh trong nhà trường  có nhận thức về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời và xác định được  mục đích của việc học tập suốt đời.

- Phong trào học tập luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của nhà trường

2. Khó khăn:

- Trường nằm trong địa bàn xã có điều kiện kinh tế chủ yếu là nông nghiệp nên việc quan tâm, bám sát tình tình học tập của gia đình đến tình hình học tập của học sinh còn hạn chế. Kinh phí dành cho hoạt động không có.

- Việc tiếp cận, ứng dụng CNTT vào học tập của học sinh chưa cao.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Nội dung

- Đẩy mạnh phong trào học tập trong nhà trường và toàn dân.

- Giúp học sinh xác định được mục tiêu học tập của bản thân, tích cực học tập.

- Tuyên truyền để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của học tập, văn hóa đọc đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh. Phát động quyên góp sách xây dựng thư viện.

- Nhận được sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể trong công việc dạy và học của nhà trường.

- Nâng cao hiệu quả công tác tự học, tự bồi dưỡng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên để đáp ứng nhu câu đổi mới.

- Tăng cường bồi dưỡng, ứng dụng CNTT vào công tác quản lý và dạy học trong nhà trường.

2. Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

- Thời gian tổ chức:

 - Từ 01/10/2021 đến 07/10/2021. Trong đó tổ chức Lễ phát động tổ chức hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2020 vào Tiết 1 ngày thứ 2: 04/10/2021 tại trường THCS Trung Thành.

+ Ngày 04/10/2021: Tổ chức “Lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021”  với chủ đề Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch covid 19

+ Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 7/10/2021: Tổ chức các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 trong nhà trường.

3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng

a, Quy mô tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

- Số lớp tham gia : 20 lớp; số học sinh tham gia: 820

- Số cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia: 45

- Các đại biểu: GĐ Trung tâm học tập cộng đồng, Chủ tịch Hội Khuyến học, Ban đại diện Hội CMHS.

b, Công tác tuyên truyền

- Bài tuyên truyền phát động phong trào học tập: 01 bài

- Băng rôn, áp phích tuyên truyền: 2

c, Tổ chức các hoạt động trong tuần lễ phát động

- Treo cờ, băng rôn trước cổng trường với chủ đề của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 chủ đề Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch covid 19

- Thời gian tổ chức lễ phát động: 7h15 phút ngày 04/10/2021.

- Địa điểm: Trường THCS Trung Thành.

- Các hoạt động trong thời gian diễn ra phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời: Từ 01/10/2021 đến 7/10/2021.

+ Làm băng zône, khẩu hiệu, trang trí trong khuôn viên nhà trường.

+ Thư viện duy trì tổ chức các hoạt động tại phòng đọc giúp học sinh hình thành thói quen phát triển văn hóa đọc.

+ Tổng kết Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 vào thứ 5 ngày 7/10/2021.

- Tổng kết các hoạt động trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 vào thứ 5 ngày 7/10/2021.

Trên đây là báo cáo thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021” của trường THCS Trung Thành.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT (bc);

- Lưu VT, TV: (02b)

BGH XÁC NHẬN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí Trần Mạnh Hùng -  Phó Hiệu trưởng nhà trường Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

 

 

                                    

 

 

Các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời của học sinh

Học sinh các khối lớp tích cực đến thư viện đọc tài liệu.                            

         

 

Tác giả: Thư viện
Nguồn: thcstrungthanh.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 20
Tháng 10 : 468
Năm 2021 : 6.472