Tuesday, 26/10/2021 - 16:46|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Trung Thành

TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2021

 
  

 

          Thực hiện công văn số: 740/PGDĐT - GDTX ngày 27/9/2021 của phòng GDĐT Phổ Yên về việc Hướng dẫn tổ chức Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2021.

          Căn cứ vào điều kiện thực tiễn của trường, trường THCS Trung Thành  xây dựng kế hoạch tham gia như sau:

PHÒNG GDĐT THỊ XÃ PHỔ YÊN

TRƯỜNG THCS TRUNG THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /KH-THCSTrT

       Trung Thành, ngày 01 tháng 10  năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2021

 
  

 

          Thực hiện công văn số: 740/PGDĐT - GDTX ngày 27/9/2021 của phòng GDĐT Phổ Yên về việc Hướng dẫn tổ chức Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2021.

          Căn cứ vào điều kiện thực tiễn của trường, trường THCS Trung Thành  xây dựng kế hoạch tham gia như sau:

          I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO:

          - Tham mưu với TTGDCĐ xã để xây dựng kế hoạch chỉ đạo, phối hợp thực hiện tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021.

          - Xây dựng kế hoạch thực hiện tại nhà trường để triển khai thực hiện tới toàn thể giáo viên, học sinh.

          - Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ngành theo tinh thần công văn 740/CV-PGDĐT  ngày 27/9/2021. Thực hiện báo cáo theo qui định.

          II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

          1. Thời gian tổ chức : Từ 01/10/2021 đến 07/10/2021. Trong đó tổ chức Lễ khai mạc tổ chức hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2021 vào Tiết 1 ngày thứ 2: 04/10/2021 tại trường THCS Trung Thành.

          2. Thành phần tham gia:

          * Đại biểu mời:

- Đại diện Đảng ủy, UBND, TTHTCĐ; Hội khuyến học của xã Trung Thành.

 - Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường.

          * Trong nhà trường: Toàn thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.

          3. Chủ đề: “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch covid 19

          4. Chương trình hành động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021” và Học tập suốt đời.

          4.1. Công tác tuyên truyền.

          Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, băng rôn, ... về các nội dung  về các hoạt động giáo dục, học tập diễn ra trong suốt tuần lễ thông qua các hoạt động trong nhà trường.

          4.2. Triển khai thực hiện các nội dung:

          - Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn và trong nhà trường để tổ chức Lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021”, làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài. Khích lệ tinh thần học tập của học sinh.       

- Nâng cao hiệu quả tự học; công tác bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ, giáo viên, nhân viên để đáp ứng yêu cầu đổi mới của GDĐT. Bố trí cho giáo viên, nhân viên tham gia các lớp tập huấn do ngành triển khai.

- Phát động quyên góp sách xây dựng thư viện.

          - Tăng cường bồi dưỡng, ứng dụng CNTT vào công tác quản lý của nhà trường và giảng dạy của giáo viên;  và hướng dẫn sử dụng máy vi tính trong học sinh.

          5. Chương trình Lễ phát động:

1.Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu (TPTĐ).

2.Phát biểu khai mạc và phát động Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2021. 

(Hiệu trưởng)

3. Phát biểu của Đại biểu. (Lãnh đạo địa phương).

4.Quyên góp sách xây dựng thư viện (Nhân viên Thư viện).

5.Bế mạc (TPTĐ).

6. Phân công nhiệm vụ

          - Hiệu trưởng: xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện. Bài phát biểu phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021.

- Tổ Văn phòng: chuẩn bị điều kiện để tổ chức lễ phát động Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2021 (Trang trí khánh tiết; kê bàn ghế).

- Tổng phụ trách: Công tác tổ chức; tập trung học sinh.

- Nhân viên Thư viện: phát động quyên góp sách cho thư viện.

          7. Chế độ báo cáo:

          Văn phòng: Tổng hợp số liệu, hình ảnh minh hoạ các hoạt động hưởng ứng "Tuần lễ học tập suốt đời" năm 2021.

          Nộp báo cáo phòng GDĐT trước ngày 20/10/2021 theo qui định.

 

NGƯỜI LẬP

 

 

 

 

Trần Duy Hưng

BGH KÝ DUYỆT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG

“HƯỞNG  ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI” NĂM 2021”

1.Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu (TPTĐ).

2. Phát biểu khai mạc về Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2021. 

(Hiệu trưởng)

3. Phát biểu của Đại biểu. (Lãnh đạo địa phương).

4. Quyên góp sách xây dựng thư viện (Nhân viên Thư viện).

5. Bế mạc (TPTĐ).

 

 

Tác giả: Thư viện
Nguồn: thcstrungthanh.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 20
Tháng 10 : 470
Năm 2021 : 6.474