Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021. Hôm nay ngày 19/10/2020, trường THCS Trung Thành phối hợp với Công đoàn nhà trường tiến hành tổ chức Hội nghị CBVC và NLĐ         Nội ...